Klaver & Flygel


Hvis der er plads på trappen, bliver det båret op manuelt i selerne.

Klaver, flygel, pianette eller taffel – er robust og skrøbeligt på én gang, vi har den nødvendige ekspertise og erfaring samt omhu og forståelse for netop dit instument. Vi pakker, flytter og transportere i det nødvendige paktøj, så håndteringen skåner instrumentet bedst muligt.

I vinterperioden søger vi for opvarmning i lastbilen, så der ikke opstår for store temperatursvingninger, det samme gør sig gældende ved evt. opbevaring.